Gayrimenkul Yatırım Blogu

AK Parti’den 2/b Teklifi

oto-ak-parti-den-2-b-teklifi-5680899_o

Ak Parti İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit, 2/B için başvuru ve ödeme süresini geçiren vatandaşlar için ek süre öngören teklifi TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre, maktu vergi ve harç tarifeleri kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecek.

Geçici köy korucularına ödenecek aylığa esas gösterge rakamı yükseltilecek.

Orman kadastro komisyonlarınca alınan kararlara ilişkin düzenlenen tutanak ve haritalar askı suretiyle 30 gün süre ile ilan edilecek.

Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanak ve haritaların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuk sebeplere dayanarak Hazine hariç itiraz olunamayacak ve dava açılamayacak. Orman Genel Müdürlüğünce açılacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler olacak.

Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar vasfı ile orman sınırları dışına çıkarılan yerler ise kaydında belirtme yapılarak halihazır vasfı ile; kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde hiçbir harç ve bedel alınmaksızın Hazine adına tapu kütüklerine kaydedilecek.

Teklifin gerekçesinde Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda belirtilen başvuru ve ödeme süresini geçiren vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Buna göre başvuru ve ödeme süreleri uzatılacak. Belirtilen süreler içerisinde başvurmayanlara üç ay başvurusu, tebligatta belirtilen bedeli üç aylık sürede ödemeyenlere de üç ay ödeme süresi verilecek.

Uzman Hakkında

Rasim Coşkun

Rasim COŞKUN Gayrimenkul yatırımları ve dijital pazarlamada uzmandır. Netlik , basitlik, standardizasyon, hız ve fonksiyonellik iş yapış tarzında vazgeçilmezleridir. Çatalca, Silivri, Arnavutköy bölgelerinde doğru tarla-arsa yatırımını yapmak ve kısa sürede yüksek kar elde etmek istiyorsanız sizleri yüzlerce memnun yatırımcı havuzumuza dahil etmek isteriz. +905323039272

Yorum Ekle

Lütfen yorum için tıklayınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Canakkale Köprüsü
Gayrimenkul Yatırım Uzmanı

Rasim Coşkun

Rasim COŞKUN Gayrimenkul yatırımları ve dijital pazarlamada uzmandır. Netlik , basitlik, standardizasyon, hız ve fonksiyonellik iş yapış tarzında vazgeçilmezleridir. Çatalca, Silivri, Arnavutköy bölgelerinde doğru tarla-arsa yatırımını yapmak ve kısa sürede yüksek kar elde etmek istiyorsanız sizleri yüzlerce memnun yatırımcı havuzumuza dahil etmek isteriz. +905323039272