Arsa Fiyatları Gayrimenkul Yatırım Blogu

İmar alanları için yeni kriterler

images

Strateji doğrultusunda, İstanbul, Ankara, İzmir’e ilave olarak Bursa ile Adana-Mersin’in metropol özellikleri desteklenecek.

Türkiye’nin Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi doğrultusunda, imara açılmış alanlarda belli bir yoğunlukta yerleşim sağlanmadan yeni alanların imara açılmaması teşvik edilecek.

Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan ve 2014-2023 dönemini kapsayan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi doğrultusunda metropollerin küresel rekabet gücü artırılacak.

Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana-Mersin metropol ve metropol potansiyeli olan şehirler olarak değerlendiriliyor.

Metropol alanlara yönelik politikanın temel amacını, “metropollerin nitelikli mal ve ihtisaslaşmış hizmet üretme, Ar-Ge ve yenilikçilik, yüksek kalitede yaşam ve çalışma imkanları sunma kapasiteleri ile verimlilik düzeyinin yükseltilmesi suretiyle küresel rekabet gücünü artırmak” oluşturuyor.

Strateji doğrultusunda, İstanbul, Ankara, İzmir’e ilave olarak Bursa ile Adana-Mersin’in metropol özellikleri desteklenecek. Adana-Mersin’in, Gaziantep ve İskenderun gibi önemli merkezlerle bütünleşmesi, Doğu Akdeniz Havzası’nda yeni bir çekim alanı oluşturarak ülke genelinde yerleşim sisteminin daha dengeli hale gelmesine çalışılacak.

Metropollerin gelişeceği yönler

Metropollere ilişkin planlama ve programlama çalışmaları, İstanbul metropoliten alanının Doğu Marmara-Bursa ve Trakya yönlerinde gelişmesi, İzmir metropoliten alanının ise başta Manisa üzerindeki etkisi gözetilerek, diğer ilgili şehirleri kapsayan planlama ve programlama çalışmalarıyla eşgüdüm içinde katılımcı bir yaklaşımla yürütülecek. Benzer şekilde, Adana-Mersin (Doğu Akdeniz), çevresindeki Gaziantep ve İskenderun gibi sanayi ve liman şehirlerini de kapsayacak şekilde etki alanlarıyla birlikte ele alınacak.

Uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik politikalar, metropoller için belirlenecek öncü sektörler için uygun ekonomik, sosyal, kültürel ve mekansal ortamı bir bütün olarak sağlamaya yönelik tedbirlerle birlikte değerlendirilecek.

– Metropoller için yeni hedefler

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi kapsamındaki politikalar, gelişmeler değerlendirilerek sürdürülecek, diğer ilgili sektörleri de kapsayacak şekilde dünya çapında yaratıcı şehir olma yönündeki çabalar yoğunlaştırılacak.

Ankara’nın etkili bir uluslararası siyaset ve yönetim merkezi olması yönünde strateji ve eylem planı oluşturulacak, kamu hizmet ve politikaları konusunda uluslararası hizmet sunma yeteneği güçlendirilecek. Şehirde ileri teknolojili savunma sanayi, sağlık endüstrisi ve bilişim sektörlerinin uluslararası rekabet gücü arttırılacak, Ankara’nın bilgi ekonomisi ve kültürel işlevleri üniversitelerle işbirliği içinde geliştirilecek.

İzmir’in, Akdeniz’in önemli üretim, ticaret, turizm, lojistik ve kültür merkezleri arasındaki konumu güçlendirilecek, kaliteli yaşam koşullarının sağladığı avantaj, yenilikçi ve yüksek teknolojili sektörlerin geliştirilmesi yönünde değerlendirilecek.

İstanbul’un yanında, Ankara ve İzmir’in kültür endüstrilerinin ve sosyal hayatın gelişmesi konusundaki potansiyeli, bu metropollerin gelişme politikaları kapsamında öncelikle değerlendirilecek. Metropol merkezler, sağladıkları çeşitlilikle iş-kültür ve turizm olanaklarını uluslararası standartta bir arada sunabilecek altyapı ve yeteneğe kavuşturulacak.

Adana-Mersin için politikalar, sanayi ve hizmet sektörlerinin canlandırılması, yenilikçilik ve Ar-Ge kapasitesi ile lojistik altyapısının gelişmesi, tarımsal gelişmeyi destekleyici hizmetlerin iyileştirilmesi ile özel kesim, üreticiler ve kalkınma işbirliklerinin örgütlenmesine yönelecek. Büyük ölçekli sanayi ve lojistik yatırımlarının, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Küresel ve bölgesel düzeyde etkinliğin artırılması yönünde, uluslararası şirketlerin operasyon merkezlerinin Ankara ve İzmir’e çekilmesine öncelik verilecek.

Etiketler

Uzman Hakkında

Rasim Coşkun

Rasim COŞKUN Gayrimenkul yatırımları ve dijital pazarlamada uzmandır. Netlik , basitlik, standardizasyon, hız ve fonksiyonellik iş yapış tarzında vazgeçilmezleridir. Çatalca, Silivri, Arnavutköy bölgelerinde doğru tarla-arsa yatırımını yapmak ve kısa sürede yüksek kar elde etmek istiyorsanız sizleri yüzlerce memnun yatırımcı havuzumuza dahil etmek isteriz. +905323039272

Canakkale Köprüsü
Gayrimenkul Yatırım Uzmanı

Rasim Coşkun

Rasim COŞKUN Gayrimenkul yatırımları ve dijital pazarlamada uzmandır. Netlik , basitlik, standardizasyon, hız ve fonksiyonellik iş yapış tarzında vazgeçilmezleridir. Çatalca, Silivri, Arnavutköy bölgelerinde doğru tarla-arsa yatırımını yapmak ve kısa sürede yüksek kar elde etmek istiyorsanız sizleri yüzlerce memnun yatırımcı havuzumuza dahil etmek isteriz. +905323039272