Gayrimenkul Yatırım Blogu

Konut Satışı Arttı Gayrimenkul Toparlandı

356-Untitled-2
İnşaat firmaları mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 10 daha az konut satsa da, şubat ayına göre satışlarını yüzde 5,61 artırdı. Bu ay vitrine çıkan yeni projelerle piyasa yeniden canlandı.
Konut satışı arttı gayrimenkul toparlandı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün mart ayıkonut satış rakamları açıklandı. Buna göre Mart 2014’te 104 bin 281 konut el değiştirdi.
İlk 3 ayda 307 bin 988 konut satıldı

Sektör bir önceki yılın aynı ayına göre satışlarda yüzde 10 geride kalsa da bu yılın şubat ayına göre yüzde 5,61’lik artış yaşandı. İnder Başkanı Nazmi Durbakayım, satışların yeni projelerle birlikte Nisan ayında da yüksek çıkacağını beklediklerini aktardı. Yılın ilk üç ayında Türkiye genelinde satılan konut sayısı 307 bin 988 oldu. Rakam 2013’ün ilk 3 ayında ise 323 bin 589 olarak gerçekleşmişti. Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya, sektöre yurtdışı yabancı yatırımcılardan da gerek yatırım gerekse konut alımı yö- nünde talep olduğunu belir- terek, “Satışların artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Senenin ilk aylarında yaşa- nan yavaşlama yılın geri kalanında yapılacak satışlarla kapa- nacak gibi görünüyor” bilgisini verdi.

İstanbul başı çekti

16 bü­yük­şe­hir ara­sın­da ko­nut­la­rın en çok el de­ğiş­tir­di­ği il İs­tan­bul ol­du. İs­tan­bu­l’­da 3 ay­da 65 bin 76 ko­nut el de­ğiş­tir­di. Mart ayı sa­tış ra­ka­mı 21 bin 909 ol­du. İl­çe­le­ri ara­sın­da bay­ra­ğı yi­ne 3 bin 32 ko­nut sa­tı­şıy­la Esen­yurt ta­şı­dı. İs­tan­bu­l’­u 3 ay­lık sa­tış­lar­da 35 bin 347 ba­ğım­sız bi­rim sa­tı­şıy­la An­ka­ra, 19 bin 138 sa­tış­la İz­mir ve 16 bin 233 sa­tış­la An­tal­ya iz­le­di. Bü­yük­şe­hir­ler ara­sın­da 467 ko­nut ile en az sa­tış Er­zu­ru­m’­da ger­çek­leş­ti.

Uzman Hakkında

Rasim Coşkun

Rasim COŞKUN Gayrimenkul yatırımları ve dijital pazarlamada uzmandır. Netlik , basitlik, standardizasyon, hız ve fonksiyonellik iş yapış tarzında vazgeçilmezleridir. Çatalca, Silivri, Arnavutköy bölgelerinde doğru tarla-arsa yatırımını yapmak ve kısa sürede yüksek kar elde etmek istiyorsanız sizleri yüzlerce memnun yatırımcı havuzumuza dahil etmek isteriz. +905323039272

Yorum Ekle

Lütfen yorum için tıklayınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Canakkale Köprüsü
Gayrimenkul Yatırım Uzmanı

Rasim Coşkun

Rasim COŞKUN Gayrimenkul yatırımları ve dijital pazarlamada uzmandır. Netlik , basitlik, standardizasyon, hız ve fonksiyonellik iş yapış tarzında vazgeçilmezleridir. Çatalca, Silivri, Arnavutköy bölgelerinde doğru tarla-arsa yatırımını yapmak ve kısa sürede yüksek kar elde etmek istiyorsanız sizleri yüzlerce memnun yatırımcı havuzumuza dahil etmek isteriz. +905323039272