Gayrimenkul Yatırım Blogu

Tapudaki Birçok İşlem Elektronik Ortama Taşınacak

elektronik-tapu

Tapuda yaşanan haksızlıkların artmasıyla beraber Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, hak kayıplarının önüne geçilmesi için talimat verdi. Çalışmalara başlayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ise tapudaki yeni döneme geçmeye hazırlanıyor.

İlk etapta ipotek terkini, haciz, satış şerhi gibi işlemleri elektronik ortama almayı planlayan Genel Müdürlük, ipotek terkinlerini yeni düzenlemeye sokarak çalışmaya başlayacak. Bankalar tarafından yazılı olarak düzenlenen ya da vatandaşın eliyle tapu müdürlüklerine ileterek işlemi yapılan ipotek terkini böylelikle elektronik ortama taşınmış olacak. Uygulama kapsamında “Tapu Sicili Tüzüğü’nün “Belgelerin elden takibi ve şekli” başlıklı 88. maddesine göre; (1) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahkemeler, icra müdürlükleri, bankalar ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından düzenlenen aynı veya kişisel hakkı sona erdirecek nitelikteki belgeler, tapu işlemi için elden ibraz edilemez. Bu belgeler 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre müdürlüklere tebliğ edilir. (2) Birinci fıkra gereğince, tapu işlemlerine yönelik düzenlenen belgelerde silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılamaz.” kanun tasarı ile ipotek terkinlerinde daha güvenli bir ortam yaratmayı amaçlıyor. Öte yandan bankaların da bu düzenleme için bilgilendirildiği ve gerekli yazılım alt yapı çalışmalarına hız verildiği duyuruldu.

Ülke Ekonomisine Katkı Sağlayacağız
Düzenleme ile ilgili konuşan Bakan Bayraktar, “Tapuda yapılan bu yeniliklerle vatandaşımızı büyük ölçüde rahatlatacağız. Terkin ve haciz işlemlerinde elektronik ortama geçilmesiyle beraber, yaşanması olası olumsuzlukların önüne geçeceğiz, tapu müdürlüklerindeki işlem sürelerini kısaltacağız, hak kayıplarını bitireceğiz.” dedi. Sistemin personel ve vatandaş memnuniyetini arttırmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, “Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, sarf malzemesi kullanımını azaltarak ülke ekonomisine de katkı sağlayacağız.” dedi.

Uzman Hakkında

Rasim Coşkun

Rasim COŞKUN Gayrimenkul yatırımları ve dijital pazarlamada uzmandır. Netlik , basitlik, standardizasyon, hız ve fonksiyonellik iş yapış tarzında vazgeçilmezleridir. Çatalca, Silivri, Arnavutköy bölgelerinde doğru tarla-arsa yatırımını yapmak ve kısa sürede yüksek kar elde etmek istiyorsanız sizleri yüzlerce memnun yatırımcı havuzumuza dahil etmek isteriz. +905323039272

Yorum Ekle

Lütfen yorum için tıklayınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Canakkale Köprüsü




Gayrimenkul Yatırım Uzmanı

Rasim Coşkun

Rasim COŞKUN Gayrimenkul yatırımları ve dijital pazarlamada uzmandır. Netlik , basitlik, standardizasyon, hız ve fonksiyonellik iş yapış tarzında vazgeçilmezleridir. Çatalca, Silivri, Arnavutköy bölgelerinde doğru tarla-arsa yatırımını yapmak ve kısa sürede yüksek kar elde etmek istiyorsanız sizleri yüzlerce memnun yatırımcı havuzumuza dahil etmek isteriz. +905323039272